Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2014

Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść - wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało.
— nie wiem czyje?
Reposted fromthesmajl thesmajl viapureevil pureevil
3996 deb0
Reposted fromtimetolove timetolove viaVerdeLemon VerdeLemon
lubię jak ktoś mnie przytula, a chwilę potem przyciska do siebie jeszcze mocniej.

Reposted fromzupkaaa zupkaaa viaVerdeLemon VerdeLemon
6239 db42
Reposted fromthegirl thegirl viaVerdeLemon VerdeLemon
Uwielbiam to, kawa w niedzielę po obiedzie. Godzina przerwy przed tym, co zaraz-koniecznie-natychmiast trzeba zrobić. Dla tej godziny warto żyć.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
2426 8083
Reposted fromnudes nudes viajeszczenie jeszczenie
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaaksamitt aksamitt
0099 f0ce 500
Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.
— Piotr Adamczyk
6942 46ce
Reposted fromretaliate retaliate viasexandthecity sexandthecity
Podobno 
nie ma miejsca jak dom 
tak mówią 

zwiedziłam wszystkie 
zakątki świata 

jednak 

nigdzie tak dobrze mi nie było 
jak w kącikach twoich ust. 
— Maria Goniewicz
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaairyfairy airyfairy
6034 fb43
Reposted fromretaliate retaliate viashedevil shedevil
jak kobieta mówi spierdalaj, to znaczy zostań i kurwa to ogarnij
— tyle w temacie
Reposted fromalmostlover almostlover viashedevil shedevil
3081 c38b
Reposted frommartynkowa martynkowa viapastelina pastelina
zgubmy się gdzieś między Twoimi, a moimi myślami
7502 3136 500
Reposted fromohshit ohshit viacouples couples
po prostu nie pasujesz
— niewystarczająco piękna, niewystarczająco szczupła, niewystarczająco pieniędzy, niewystarczająco...
Reposted fromcarelessss carelessss viakikkeer kikkeer
3735 b719
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohshit ohshit
najgorzej jest, kiedy czujesz się tak beznadziejna i głupia a tu jeszcze jutro poniedziałek
— niedzielny wieczór
Reposted fromkikkeer kikkeer viaohshit ohshit
3045 18d4
Reposted fromJoasia993 Joasia993
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl